Raad van bestuur

  • U kan enkel de titels van de beslissingen van de raad van bestuur bekijken per zittingsdatum. U kan een beslissing opvragen via 'openbaarheid van bestuur'.
  • De zittingen van de raden van bestuur zijn niet openbaar. U kan hier de besluitenlijsten bekijken van de raad van bestuur:
  • De notulen worden bijgehouden op de maatschappelijke zetel van SVK Gent en kunnen opgevraagd worden via 'openbaarheid van bestuur'.

Hoe kan u een klacht tegen een beslissing indienen?

Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht komt u te weten hoe u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation