U wil uw huis, appartement of studio verhuren maar u wil zelf niet (meer) instaan voor het beheer van de huurwoning? Dan is het Sociaal Verhuurkantoor de ideale partner om uw woning te verhuren.

Voordelen die SVK Gent u biedt

Verhuren via SVK Gent biedt u een aantal stevige voordelen:
•    garantie op huurbetaling;
•    het vermijden van langdurige leegstand van uw woning en de bijbehorende leegstandsheffing;
•    onderhoud van de woning, met de garantie dat de woning in een goede staat wordt teruggegeven (mits rekening van eventuele slijtage);
•    kosteloze service van prospectie tot verhuring;
•    administratieve opvolging van de huurder.
Bovendien werken we intensief samen met OCMW Gent voor een persoonlijke opvolging en begeleiding van de huurder.

Premies

SVK Gent geeft zelf geen premies aan de verhuurders.  De overzichtelijke brochure ‘Woonpremies in Gent’ geeft u een overzicht van alle woon- en energiepremies waar u aanspraak kan op maken wanneer u uw woning comfortabeler en energiezuiniger wil maken. In deze brochure staan de premies waar enkel eigenaars die verhuren aan een SVK met een asterix (*) aangeduid.  We denken hierbij aan: 
•    premie woonkwaliteit;
•    renovatiepremie;
•    korting op onroerende voorheffing;
•    …
De medewerkers van SVK Gent kunnen u, indien gewenst,  doorverwijzen naar een professionele partner om deze werken te begeleiden.

Wat verwachten we van een eigenaar?

Het Sociaal Verhuurkantoor Gent  stelt ook een aantal verwachtingen. Deze verwachtingen passen binnen een regelgevend kader gesteld door de Vlaamse regering.


•    Huurprijs
SVK Gent vraagt geen commissieloon, maar wel een billijke huurprijs (iets lager dan de marktprijs). Deze huurprijs varieert en is afhankelijk van o.a. de grootte van de woning, aantal slaapkamers, de kwaliteit van de woning, ….


•    Woningkwaliteit
De woning moet conform zijn met de Vlaamse kwaliteitsnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit). Na een woningbezoek door één van onze technische medewerkers ontvangt u een technisch verslag waarin we, indien nodig, enkele opmerkingen opsommen waarmee u rekening moet houden om de woning te kunnen verhuren. 

Private huurwetgeving

Het verhuren aan het SVK houdt in dat u kan blijven genieten van alle voordelen en zekerheden uit de private Woninghuurwet, zonder de vele zorgen die ermee gepaard gaan. Het SVK wordt uw huurder zonder dat u als eigenaar-verhuurder rekening hoeft te houden met de onderhuurder (huurder van het SVK).  SVK Gent werkt voor deze huurcontracten op basis van de 9-jarige modelcontracten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
 

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation