Deelnemen bestuur SVK

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 bepaalt in artikel 11,6° dat andere lokale huisvestings-en welzijnsactoren uit het werkingsgebied van het betreffende Sociaal Verhuurkantoor kunnen deelnemen aan het bestuur van het SVK.

Meer informatie hierover kan u krijgen bij Koen Van der Jeugt, coördinator-expert SVK Gent. koen.vanderjeugt@sociaalverhuurkantoor.gent

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation