Huurbegeleiding

Als huurder kunt u vanaf de eerste dag van de huur met allerlei vragen terecht bij de huurbegeleider. Hij/Zij is uw eerste aanspreekpunt. U kunt de huurbegeleider contacteren via telefoon of persoonlijk ontmoeten tijdens huisbezoeken en zitdagen.

De huurbegeleider streeft ernaar om samen met u oplossingen te vinden voor eventuele problemen. Op die manier werken we samen aan een stabiele woonsituatie. 

De huurbegeleider kan u bijvoorbeeld verder helpen met volgende zaken. Hij/zij:

  • adviseert, begeleidt en informeert u over de huursubsidie, de huurpremie, het huurcontract, doorstroom naar sociale huisvesting,...
  • zorgt er in samenspraak met u voor dat de huurverplichtingen nagekomen worden zoals het onderhoud van de woning, de betaling van de huurgelden,...
  • staat in voor huurderparticipatie via het organiseren van huurdersoverleg
  • neemt initiatieven om uw woon- en leefomstandigheden te verbeteren zodat zelfstandig thuis wonen beter verloopt

"Door een opname in het ziekenhuis had ik plots hoge en onverwachte kosten. Hierdoor raakte ik achterop met mijn huishuur. Ik koos er voor om de ziekenhuisrekeningen eerst te betalen waardoor ik twee maanden mijn huishuur niet had betaald. Mijn huurbegeleider bekeek met mij de mogelijkheid voor een afbetaling waarbij ik mijn huurachterstal kon inlopen en toch nog voldoende leefgeld per maand zou overhouden."

Rita (52), één van onze huurders
 

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation