Ik huurbreadcrumb separatorMijn huurcontract en huurprijsbreadcrumb separatorHoe betaal ik?

Hoe betaal ik?

Je betaalt per overschrijving de huurprijs samen met de kosten en lasten voor de 10de dag van de maand waarop de huurprijs betrekking heeft, op de rekening van Sociaal Verhuurkantoor Gent.

We verwittigen je per brief als er iets wijzigt aan de huurprijs:

  • Als je recht hebt op een huursubsidie, zal deze onmiddellijk door ons verrekend worden;
  • De huurprijs wordt eenmaal per jaar geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de onderhuurovereenkomst.   

Je kan er ook voor kiezen om te betalen met een domiciliëring.  Een domiciliëring is interessant voor de betaling van regelmatig terugkerende facturen die niet noodzakelijk een vast bedrag vermelden. SVK Gent biedt de maandelijkse betaling aan bij je bank. De betaling wordt dan automatisch uitgevoerd, op voorwaarde dat het saldo op je rekening dit toelaat. Voor elke begunstigde die via een domiciliëring betaald wordt, moet je uiteraard (eenmalig) je toestemming geven.  Dit kan bij het opmaken van het huurcontract in orde worden gebracht.