SVK Pro

Eind 2018 startte Vlaanderen met een proefproject om de samenwerking tussen Sociaal Verhuurkantoren (SVK's) en investeerders te faciliteren: SVK Pro.

Via SVK Pro kunnen SVK's huurcontracten op lange termijn afsluiten voor nog te bouwen woningen. Zo wil Vlaanderen meer betaalbare sociale huurwoningen realiseren en een sterke groei van de SVK's verder mogelijk maken.

SVK Gent is één van de tien SVK's die instapte  in deze eerste procedure. Deze procedure werd ondertussen afgerond en zal geëvalueerd worden. In het voorjaar van 2020 zal een nieuwe procedure worden opgestart.

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation