Hoe wijzen wij een woning toe aan een kandidaat?

Als er een woning vrijkomt, starten we de toewijsprocedure. Daarbij gaan we na wie in aanmerking komt.

Puntensysteem

In tegenstelling tot bij de sociale huisvestingsmaatschappijen wijzen SVK's woningen toe via een puntensysteem. Er zijn vier categorieën waarin u punten kunt krijgen.

  • Uw woonnood (bijvoorbeeld: u bent dakloos of betaalt momenteel een te hoge huurprijs)
  • Uw inkomen
  • Het aantal kinderen in uw gezin
  • U woont nu in Gent of hebt er de voorbije zes jaar gewoond.

Woningen op de gelijkvloerse verdieping of met een lift wijzen we met voorrang toe aan 65+ers.

Woning bezoeken

We nodigen enkele kandidaten met een hoog aantal punten uit. Bent u daarbij? Dan bekijken we samen of uw situatie ondertussen veranderd is. Bent u daarna de eerste kandidaat in de rangschikking? Dan kunt u de woning bezichtigen. Als u de woning weigert dan contacteren we de tweede kandidaat op de lijst, daarna de derde,...

Wat als ik weiger of aanvaard?

Als u zich inschrijft bij een sociaal verhuurkantoor gaan we ervan uit dat u dringend een woning nodig heeft. Als u zonder gegronde reden een SVK-woning weigert, heeft dit nadelige gevolgen voor uw inschrijving. U verliest punten.

Bij een tweede weigering wordt u geschrapt uit het inschrijvingsregister en bent u dus niet langer kandidaat-huurder bij SVK Gent.

Aanvaardt u de aangeboden woning wel? Dan maken we snel een afspraak voor de ondertekening van het onderhuurcontract. SVK Gent biedt u de mogelijkheid om de huurwaarborg te regelen met een zekerheidstelling. Dit betekent concreet dat u geen gelden dient te storten bij de aanvang van de huurovereenkomst maar dat het OCMW zich garant stelt voor de uitbetaling van eventuele huurachterstal en/of huurschade op het einde van de huurovereenkomst. U ondertekent hiervoor bij de aanvang van de huurovereenkomst een terugbetalingsverbintenis met het OCMW, u dient pas tot betaling over te gaan indien SVK Gent de zekerheidstelling invordert bij het OCMW.

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation