Welke documenten breng ik mee?

Deze documenten zijn nodig bij de inschrijving (van alle meerderjarige gezinsleden).

  • Uw identiteitsbewijs en dat van de mede-gezinsleden die zich mee inschrijven
  • Inkomensbewijzen van alle gezinsleden van de afgelopen 6 maanden (loonfiches, werkloosheidsvergoeding, ziekte of invaliditeit, leefloon, pensioen,...)
  • Bewijs van huisvestingsnood: vb. opzegbrief, vonnis uithuiszetting, onbewoonbaarverklaring, huurcontract, indien verblijf in (psychiatrische) instelling een attest van de instelling dat je in staat bent om zelfstandig te wonen
  • Als u in een systeem van schuldbemiddeling, budgetbeheer of budgetbegeleiding zit: een kopie van het gerechtelijke of minnelijke aanzuiveringsplan of een verklaring van de budgetbeheerder, budgetbegeleider of advocaat.
  • Betaalbewijzen van afbetalingsplannen voor schulden
  • Als u bezoekrecht of co-ouderschap hebt: het vonnis of de notariële akte
  • Als er alimentatie betaald wordt aan kinderen of ex-partners: het vonnis van de rechtbank, de notariële akte en een betalingsbewijs (rekeninguittreksel)
  • Als u als gehuwde alleen wenst in te schrijven: een bewijs dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is

Lees zeker ook ons intern huurreglement (pdf-982Kb). Daarin vindt u heel wat nuttige informatie over de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden, de toewijsprocedure, nodige documenten, verhaalrecht,...

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation