Over onsbreadcrumb separatorIk heb een klacht

Ik heb een klacht

Laat het ons weten

Heb je een klacht over onze dienstverlening of over een bepaalde dienst? Bezorg ons jouw klacht. We zoeken samen een oplossing.

We sturen je binnen de tien dagen een ontvangsbevestiging.  Je krijg je antwoord maximaal 45 dagen nadat je van ons een ontvangstbevestiging ontving.

Ombudsdienst Stad Gent

Ben je niet tevreden met de oplossing die wij jou bieden, nadat je de klacht bij ons indiende? Dan kan je terecht bij de Ombudsvrouw van de Stad Gent.

De Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse Ombudsdienst zal pas in actie treden als je eerst de vorige stappen ondernam.

Je bereikt hen:

  • per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
  • via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
  • via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700
  • via het online klachtenformulier 

Toezichthouder

Ben je nog niet akkoord met een beslissing van ons verhuurkantoor? Dan kan je in een vierde stap  de toezichthouder contacteren om 'verhaal' aan te tekenen.

Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel