Over onsbreadcrumb separatorIn de kijker

In de kijker: Thuispunt Gent

WoninGent, De Gentse Haard en het Sociaal Verhuurkantoor Gent zullen in 2023 samen Thuispunt Gent vormen. Thuispunt Gent wordt op termijn de nieuwe woonmaatschappij voor alle sociale huurders en sociale verhuurders in Gent. Het punt waar je terechtkan met al je sociale woonvragen. 

Waarom Thuispunt Gent?

« De naam Thuispunt Gent geeft perfect weer waar we als Gentse woonmaatschappij voor staan. We willen Gentenaars die het moeilijk hebben op de woningmarkt een goede (her)start geven. Door te zorgen dat ze zich thuis voelen bij ons en in hun sociale huurwoning » zegt Marc Heughebaert, voorzitter van WoninGent. 

«Thuispunt Gent wil betaalbare, degelijke en duurzame sociale woningen aanbieden. De vernieuwing zit hem dus niet alleen in onze naam, maar ook in het feit dat we bouwen met de stad van morgen in gedachten. Met een eigentijdse, transparante moderne en geïntegreerde visie op wonen en samenleven » vult Erwin Devriendt, voorzitter van De Gentse Haard aan. 

« Door de krachten van de drie fusiepartners te bundelen maken we van Thuispunt Gent een sterke en professionele metgezel voor kwetsbare Gentenaars, sociale partners en voor de private verhuurders. Samen kunnen we beter bouwen aan meer sociaal wonen in Gent » sluit Tine Heyse, voorzitter van het Sociaal Verhuurkantoor Gent, af.
 

Verloop fusie Thuispunt Gent

De vorming van Thuispunt Gent zal in verschillende stappen gebeuren in de loop van 2023. Eerst zal er op 1 januari 2023 een fusie zijn tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen WoninGent en De Gentse Haard. Nadien op 1 juli 2023 komt het Sociaal Verhuurkantoor Gent erbij. Ook onze werking zullen we stap voor stap één maken.
 

Wat betekent dit voor huurders van SVK Gent? 

Als huurder kan gewoon in je sociale woning blijven wonen. Er zullen wel een aantal praktische zaken veranderen in de loop van 2023, zoals contactgegevens. We zullen alle huurders hier tijdig heel goed over informeren.
 

Wat betekent dit voor kandidaat-huurders van SVK Gent? 

Je kan je nog altijd inschrijven op de kandidatenlijst van SVK Gent. Na de fusie zal het ook nog enige tijd duren voordat de wachtlijsten worden samengevoegd. Want dit is een complex werk. We zullen alle kandidaten hierover goed informeren. 
 

Wat betekent dit voor eigenaars die verhuren aan SVK Gent? 

Alle hoofdhuurcontracten blijven doorlopen. Er zullen wel een aantal praktische zaken veranderen in de loop van 2023, zoals contactgegevens. We zullen alle eigenaars hier tijdig heel goed over informeren.
 

Wat betekent dit voor eigenaars die willen verhuren aan SVK Gent? 

SVK Gent blijft verder inzetten op de uitbreiding van haar patrimonium. Heeft u een aanbod van één of meerdere panden, contacteer ons dan gerust om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken.

Je kan in de voormiddag bellen op 09 266 95 61 of het contactformulier invullen

Waarom één woonmaatschappij?

Overal in Vlaanderen bundelen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren de krachten. Dit is een beslissing van het Vlaams Parlement. De bedoeling is om samen voor betaalbaar en kwaliteitsvol sociaal wonen te gaan door per regio te zorgen voor één plek waar kandidaten, sociale huurders en sociale verhuurders terechtkunnen. Meer informatie over wat er verandert en welke voordelen dit biedt, vind je terug op www.sociaalwonen.be