In de kijker: SVK Gent neemt deel aan de procedure SVK Pro

Lancering procedure SVK Pro 2020

 

Op 1 december 2020 lanceerde de VMSW de procedure SVK Pro 2020 naar private initiatiefnemers. Via SVK Pro willen we private partijen, zoals ontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

 

Hoe verloopt SVK Pro?  
De VMSW treedt in de eerste fasen van de procedure op als aanbestedende overheid voor de SVK’s. Zij bezorgden hiervoor een lastgeving en een ingevulde indicatieve behoeftebepaling aan de VMSW. Hierin gaven zij aan hoeveel nieuwe woningen ze wensen, of er een mix met private woningen mogelijk is, de gewenste locatie, …
 

U kunt nu kandideren ten laatste op 1 februari 2021. De VMSW beoordeelt de inschrijvers op basis van de uitsluitings- en selectiecriteria. Daarna nodigen we geselecteerde kandidaten uit om een voorstel in te dienen. De VMSW controleert deze voorstellen en reikt ze nadien aan de SVK’s aan. De VMSW stelt dus een lijst op van geïnteresseerde ontwikkelaars of kandidaat-verhuurders die woningen willen verhuren aan SVK’s. 
 

Vanaf dan neemt het SVK de rol van aanbestedende overheid over. Het SVK kan met de geselecteerde kandidaten onderhandelen over de ingediende voorstellen en deze afstemmen op de concrete wensen. In deze fase kan eventueel nog een afwijking van de behoeftebepaling die het SVK eerder aan de VMSW bezorgde. 

 

Doet u mee?
Bent u geïnteresseerd en wilt u zich kandidaat stellen voor SVK Pro 2020? Dan vragen wij u een aantal documenten in te dienen ten laatste op 1 februari 2021 via e-Procurement. Welke documenten dit zijn, vindt u op de website van de VMSW.

 

Meer informatie?
De VMSW organiseert digitale infosessies voor geïnteresseerde kandidaat-inschrijvers op de volgende tijdstippen:

  • Donderdag 7 januari 2021, om 10u
  • Maandag 11 januari 2021, om 14u

Tijdens deze sessies kunt u ook vragen stellen over de nieuwe procedure. Deze vragen en bijhorende antwoorden publiceren we nadien op onze website. 

Schrijf u hier in voor de SVK Pro-infosessies via de inschrijvingslink