Over onsbreadcrumb separatorWie zijn we

Wie zijn we

 

Missie Sociale Verhuurkantoren in Vlaanderen

De Sociale Verhuurkantoren zijn:

  • professionele sociale ondernemers
  • die het recht op wonen realiseren voor de meest woonbehoeftigen
  • d.m.v. het huren en verhuren van betaalbare en kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt

Via huurbegeleiding op maat en nauwe samenwerking met andere woon- en welzijnsactoren versterken de SVK's de huurders in hun rechten en plichten.

SVK Gent

Sociaal Verhuurkantoor Gent huurt woningen op de private huurmarkt over het volledige Gentse grondgebied. SVK Gent verhuurt deze door aan sociaal kwetsbare huurders, treedt op als hoofdhuurder en komt alle verplichtingen als hoofdhuurder na. SVK Gent is onder de juridische vorm van een Welzijnsvereninging een dochter van OCMW Gent. We zijn door het Vlaamse Gewest erkend als SVK.

Samenwerkingsmodel voor huurbegeleiding

Sociaal Verhuurkantoor Gent werkt voor de huurbegeleiding van de huurders samen met OCMW Gent . Een huurder kan vanaf de eerste dag van de huur met allerlei vragen terecht bij de huurbegeleider. Hij/zij is het eerste aanpreekpunt. De huurbegeleider streeft ernaar om samen met de huurder oplossingen te vinden voor eventuele problemen. Op die manier werken we samen aan een stabiele woonsituatie.

 

Ambities

Gent is een populaire stad om in te wonen en te studeren. Dat zorgt voor een grote druk op de woningmarkt. Uiteraard zijn mensen met een laag inkomen hierbij het meest kwetsbaar. Stad Gent zet daarom in op de huurmarkt en op een aanbodverruiming van betaalbare huurwoningen.

Sociaal wonen blijft voor veel kwetsbare groepen de beste en enige garantie op betaalbaar wonen en woonzekerheid. Blijvend inzetten op sociale huisvesting is dus nodig. Stad Gent blijft streven om het aanbod van sociale huurwoningen te laten toenemen.

SVK Gent wil tegen eind 2024 het aantal woningen in beheer verdubbelen tot 532 woningen.